seminář

Moderní materiály a technologie - akustika staveb - workshop

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


27.3.2018 od 8:30 do 14:00
Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
zdarma

Program