seminář

Novinky společnosti Hörmann 2017 – BAU 2017

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


7.9.2017 od 8:30 do 13:00
Hörmann Česká republika s.r.o., Středokluky 315
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 10:00

Privátní oblast – LPU 67 Thermo, koeficient lamely 0,31 W/(m2.K)

10:00 - 10:15

Přestávka

10:15 - 10:45

Projektování logistických center, požadavky a technická řešení

10:45 - 11:15

Projektování průmyslových objektů – požadavky na rychlost otevírání, četnost / počet cyklů za den, tepelně-izolační požadavky

11:15 - 11:30

Přestávka, občerstvení

11:30 - 12:00

Projektování průmyslových objektů – ocelové dveře protipožární, bezpečnostní, víceúčelové

12:00 - 12:30

Projektování bytových domů – dřevěné interiérové dveře, bytové vstupní dveře, sklepní a parkovací prostory

12:30 - 13:00

Diskuze, závěr semináře

Hlavní partner projektu

Hörmann
Hörmann

Odborný garant

TZB Info
TZB Info
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com

Organizační garant